Guätscheyn

Wiä Dui gseh chaisch, han ich ai Coiffure-Guätscheynä!

 

Fir uf Wiähnachtä, Oschtärä, Muätertag (oder Vatertag), Geburtstag und Namenstag, fir ä Schatz, fir ä Briäder oder d'Schweschter, fir Tantä, Unkel, Grossunkel oder Cousine oder ganz äifach, um epperem ä Fräid z'machä!

 

Chum doch bi miär im Gschäft verbey!